Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
 

Akademickie Centrum Informatyki

budynek L, pok. 403, IV p.
tel. +48 33 8279322
fax: +48 33 8279322
email: vue@ath.bielsko.pl
Autoryzowane centrum testowe
Pearson VUE posiada ponad 3400 Autoryzowanych Centrów Egzaminacyjnych

Na zarejestrowany wcześniej egzamin należy przyjść z co najmniej 15 minutowym wyprzedzeniem. Należy ze sobą przynieść dwa dokumenty tożsamości z podpisem właściciela, w tym jedno ze zdjęciem. Dokumentem takim może być: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa. Drugim dokumentem może być także karta kredytowa. Po sprawdzeniu tożsamości kandydat proszony jest o przeczytanie i podpisanie karty z zasadami. Listę zasad można pobrać stąd. Mamy także wolne, nieautoryzowane tłumaczenie - można je pobrać stąd.

Jeśli kandydat przybył przed czasem, egzamin może być rozpoczęty wcześniej, o ile nie ma przeszkód natury organizacyjnej. Jeśli kandydat spóźni się na egzamin, może jeszcze w tym samym dniu zostać dopuszczony do zdawania, o ile są wolne stacje i nie koliduje to z innymi rejestracjami.

Do znacznej większości egzaminów stosowane są te same zasady, opisane w liście zasad:

  • Kandydat jest przez cały czas obserwowany.
  • Nie można korzystać z żadnych dodatkowych materiałów.
  • Nie wolno jeść, pić ani palić.
  • Podczas egzaminu nie wolno rozmawiać ani przeszkadzać innym.
  • Rzeczy osobiste takie jak: telefon komórkowy, pager, PDA, kalkulator należy zostawić u administratora przed egzaminem.

Po zakończeniu egzaminu kandydat otrzymuje drukowany wynik (chyba że egzamin tego nie przewiduje - np. egzamin beta) bez względu, czy zaliczy dany egzamin czy nie. 

21 marzec 2014
Egzaminy Microsoft MCP w Person VUE
Informujemy wszystkich zainteresowanych, że od września 2014 roku Autryzowane Centrym Testowe Person VUE planuje wprowadzenie do swojej oferty możliwość zdawania egzaminów Microsoft Certified Professional (MCP).
Czytaj dalej >